वकिल को फ्रान्स !


é - आय कर फिर्ती


लाइन मा सहायता गर्न

फाइल आफ्नो आय कर फिर्तीतपाईं उपयोग गर्न सक्छन् मदत द्वारा. कार्य वा गर्न पुस्तिका र बयान को आय । तपाईं अनलाइन सेवा र प्रकारका अनुकूल गर्न आफ्नो आवश्यकता भनेर तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कर फिर्ती नै प्रसारित उदाहरणका लागि. क्रम मा एक फिर्ती अनुरोध गर्न को लागि एक पछिल्लो वर्ष.

या मेल द्वारा

वा एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण । तपाईं गर्न सक्छन् पठाउनु आफ्नो आय कर फिर्ती द्वारा. इन्टरनेट प्रयोग é वा मेरो फोल्डर.