वकिल को फ्रान्स !


वकील - वकिल आपराधिक, सडक यातायात, परिवार (सम्बन्धविच्छेद), नागरिक - पेरिस


को लक्ष्य î - इक सर्वोत्तम हित मा छ आफ्नो ग्राहकहरु स्थापना

तिनीहरूलाई भरोसा एक सम्बन्ध छ । व्यवस्था दृढ सबै चरणमा मा जीवन को मामला मा कम्पनी को बोर्ड मुद्दा छ । व्यवस्था दृढ को सन्दर्भमा आफ्नो मुद्दा.

अनुबंध व्यवस्था र दायित्व व्यवस्था छ । î - इक व्यक्तिगत जवाफ तपाईंको प्रश्न को निकटतम सम्भव समय छ ।.