वकिल को फ्रान्स !


र नैतिकता - वकील. हुन


विपरीत सरल"व्यापारी को व्यवस्था"वकिल हुन् आयोजित एक सख्त अनुपालन एक नैतिकता माग । परिभाषा अनुसार मा शब्दकोश.

नैतिकता छ"सेट नियम र कर्तव्य शासन कि एक पेशा.

आचरण को व्यायाम गर्नेहरूलाई. तिनीहरूलाई बीचको सम्बन्ध र आफ्नो ग्राहकहरु र सार्वजनिक।"यो अधिनियमित मा सामान्य चासो र त्यसैले गारंटी एक व्यक्ति गुणवत्ता सेवा.