प्रशासनिक निरोधतपाईं साझा गर्न सक्छन् आफ्नो ज्ञान सुधार गरेर यो अनुसार सिफारिसहरू को सोही परियोजनाहरू । प्रशासनिक निरोध हुन्छन् राखन मा एक व्यक्ति ठाउँमा आफ्नो इच्छा विरुद्ध गरेर प्रशासनिक अधिकारीहरूले । फ्रान्स मा, को शक्तिहरु, प्रशासनिक निरोध जस्तै जिम्मा भन्सार (भन्सार को)