वकिल को फ्रान्स !


को प्रशासनिक मामिलामा - इस्लामी संगठन लागि शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति


प्रशासनिक स्तर

प्रशासनिक मामिला हो यन्त्र जिम्मेवार सुनिश्चित गर्न उचित कामकाज भित्र सामान्य महानिर्देशनालयको मायो के गर्न छ । यो पनि प्रदान गर्दछ.

सबै स्रोतहरू आवश्यक

प्रशासनिक सेवा र रसद लागि एक राम्रो कार्यान्वयन को गतिविधिहरु र कार्यक्रम को संगठन.

मा समन्वय संग यसको विभिन्न केन्द्र र.