वकिल को फ्रान्स !


के छ स्पष्ट छ । निर्देशन सेवा


यो एक कर द्वारा देय कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी इकाइ चलाउँदा एक स्वतन्त्र व्यावसायिक गतिविधिर मा एक लागि-मुनाफा । यो गणना गर्न सम्बन्ध मा गतिविधि को प्रयोग (एक समारोह को कारोबार). यो कर छ कि कारण लागि एक पात्रो वर्ष. अर्थात् जनवरी तीस पहिलो डिसेम्बर. र पनि भने को समाप्ति गतिविधि हुन्छ को पाठ्यक्रम मा यो वर्ष । कार्यकारी कर सेवाहरू. नयाँ कैलेडोनिया बना छ को दस सेवा गर्न जिम्मेवार छ स्थापना र नियन्त्रण भन्दा कर मा शक्ति मा नयाँ कैलेडोनिया.